Governmental Switchboard - Something Stupid

Muren ledde till fler jobb

Min man jobbar med olika stenarbeten i Stockholm, vilket innebär att han håller på med dom hårda ytskikten i trädgården. Som till exempel murar, trappor, kantstöd och markbeläggningar som är i gatsten, granit, kalksten, skiffer, betongsten och även trä. Så här hemma har han faktiskt gjort en mur av sten som vi har fått mycket beröm för och frågor om vart vi har fått tag på någon som kan göra sådana här murar. Så när våra grannar fick reda på att min man jobbar me markarbeten av olika slag, slutade det med att han fick en massa arbeten där våra grannar lejde honom för att utföra vissa speciella arbeten på deras tomter.